Alocatia pentru nucleul familial este acordata de sistemul italian de protectie sociala pentru a ajuta familiile lucratorilor, compuse din cel putin cinci persoane si ale caror venituri se situeaza intr-o anumita limita stabilita anual prin lege. Alocatia de maternitate se acorda pentru nasteri, adoptii realizate in urma unei perioade de adaptare si adoptiile care nu implica o perioada de proba.

Alocatia pentru membrii de familie aflati in intretinere
Dupa 1 ianuarie 2007, cetatenii romani si bulgari care lucreaza legal in Italia, inclusiv cei ai caror membri de familie sunt rezidenti in tara de origine, pot beneficia de alocatie pentru nucleul familial, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cuantumul alocatiei se stabileste in functie de membrii din cadrul familiei si venitul total al acesteia. Alocatia poate fi solicitata pentru: solicitant, sotul sau sotia solicitantului (daca nu sunt despartiti legal), copiii (legitimi, adoptati, naturali recunoscuti, nascuti dintr-o casatorie precedenta a celuilalt sot si incredintati acestuia) minori sau majori cu handicap, nepotii pe cale ascendenta cu varsta sub 18 ani incredintati spre crestere, si fratii, surorile sau nepotii solicitantului, minori sau majori cu handicap (daca sunt orfani de ambii parinti si nu au dreptul la pensie de urmas).

Cuantumul alocatiei pentru nucleul familial
Pentru a beneficia de aceasta alocatie, romanii trebuie sa se prezinte la reprezentanta Institutului National de Protectie Sociala (INPS) cu formularul european corespunzator sau direct la angajator cu formularele utilizate in acest scop, la nivel national, de catre cetatenii italieni. Alocatia este platita de catre angajator odata cu salariul. In data de 25 februarie 2008, INPS din Italia a emis Circulara nr. 25, in care sunt prevazute noile valori ale alocatiei pentru nucleul familial, valabile pentru anul in curs. Potrivit Circularei mentionate, alocatia pentru nucleul familial are valoarea integrala de 124,89 euro si se acorda familiilor cu venitul egal sau inferior sumei de 22.480,91 euro.