"Programul urmareste sa contribuie la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale si sa sprijine procesul de coordonare a acestor fonduri in Romania", precizeaza un comunicat al MEF.

Pot depune proiecte pentru a solicita finantare din acest program doar institutiile din sistemul de gestionare a Instrumentelor Structurale (Autoritati de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare si Plata etc.). "Rezultatele obtinute prin implementarea sa se vor reflecta in capacitatea de absorbtie la nivel global a fondurilor si intr-o utilizare eficienta a interventiilor din instrumentele structurale", precizeaza Finantele.

Bugetul total alocat acestui program pentru perioada 2007-2013 este de aproximativ 212,8 mil. Euro, din care 170,24 mil. Euro sprijin comunitar (80%) si 42,56 mil. Euro (20%) surse publice. Axele prioritare si interventiile din cadrul programului vor fi co-finantate in intregime din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).