Consiliul de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat saptamana trecuta norma cu privire la obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, emisa in aplicarea legii pensiilor facultative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noul act normativ reglementeaza obligatiile de raportare si transmitere de informatii ale administratorilor de fonduri de pensii facultative, ale depozitarilor activelor fondurilor de pensii facultative, precum si ale agentilor de marketing persoane juridice, care desfasoara activitatea de marketing al prospectelor schemelor de pensii facultative, denumite entitati raportoare.

Astfel, administratorii au obligatia sa publice pe pagina proprie de internet raportarile anuale si semestriale, valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii facultative, date despre activele fondului, numarul de unitati de fond, precum si numarul de participanti pentru ultima zi lucratoare a saptamanii incheiate.

De asemenea, administratorii fondurilor vor transmite anual si semestrial raportarile contabile. Continutul acestora este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele CSSPP privind reglementarile contabile aplicabile entitatilor supravegheate si controlate de arbitrul pensiilor private. Raportarile contabile anuale si semestriale depuse la Comisie vor fi insotite de dovada depunerii la Ministerului Economiei si Finantelor (MEF), dupa caz.

De asemenea, administratorii transmit trimestrial, in cel mult zece zile lucratoare de la data incheierii trimestrului, valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii facultative.