"Obligatia de a transmite gratuit, in scris, aceste informatii ii revine administratorului, o data la un an, sau participantii pot obtine informatiile legate de fond, la cerere, tot gratuit", a precizat Mircea Oancea, presedintele CSSPP.

Noile prevederi reglementeaza obligatiile de raportare si transmitere de informatii ale administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, ale depozitarilor activelor fondurilor de pensii administrate privat, precum si ale agentilor de marketing persoane juridice, care desfasoara activitatea de marketing al fondurilor de pensii administrate privat, denumite entitati raportoare.

Pentru activitatea proprie si pentru fondul de pensii administrat privat, entitatile raportoare au obligatia de a transmite raportari contabile, al caror continut este intocmit in conformitate cu legislatia aplicabila si cu normele CSSPP.

Entitatile raportoare, dupa caz, vor fi responsabile pentru prejudiciile create prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de raportare si transparenta.