Miscare-surpriza in siste­mul cameral menita sa puna capat pentru un timp disputei asupra pa­tri­­moniului Camerei de Comert a Municipiului Bucuresti (CCIB): organizatia bucuresteana s-a retras din randul membrilor Camerei de Co­mert si Industrie a Romaniei (CCIR).

Decizia vine ca raspuns la solicitarea de a restitui intregul patrimoniu, adre­sa­ta de presedintele CCIR. “In urma fap­tului ca prin adresa din 8 ianua­rie 2008 conducerea CCIR, prin persoana presedintelui Mihail Vlasov, a solicitat CCIB restituirea catre CCIR a intregului sau patrimoniu, pe motiv ca CCIB s-ar afla in mod ilegal in posesia patrimoniului mentionat, Colegiul de Conducere al Camerei Bu­curesti a decis re­tra­ge­rea CCIB din Camera Na­ti­o­na­la”, se ara­ta intr-un comunicat al Ca­me­rei Municipiului Bucuresti. In document se mai precizeaza: “Colegiul de Conducere a constatat ca CCIB fa­ce parte dintr-o Camera Nationala, care are interese contrare celor ale CCIB si a decis retragerea Camerei B­u­cu­res­tiului din Camera Romaniei, prin renuntarea la calitatea de membru”.