Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru anul 2008, termenele de depunere a declaratiilor si de plata fiind in general similare cu cele din anii precedenti.

Impozitul pe venit va fi calculat, retinut si virat de contribuabilii persoane fizice sau juridice care au obligatia retinerii la sursa pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc, la fel ca si anul trecut. Aceeasi data se aplica si platitorilor de venituri asimilate salariilor, precum si platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile, activitate de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, investitii, pensii, premii si jocuri de noroc. Exceptie fac microintreprinderile si persoanele fizice care desfasoara activitati independente, pentru care calculul impozitului se va face trimestrial, iar viramentul are ca data limita 25 a lunii urmatoare trimestrului. La termenele mentionate anterior trebuie depusa si declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat (formularul 100). In cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliar din patrimoniul personal, calcularea, incasarea si plata impozitului se va face de catre notar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, iar declaratia informativa aferenta (formularul 208) se va depune tot de catre notari, dar semestrial. Daca transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, persoanele fizice care realizeaza venituri din aceste operatiuni trebuie sa completeze declaratia privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (formularul 209), impozitul urmand sa fie calculat si incasat de catre autoritatile fiscale, nu de notari.