Constituie de asemenea infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede legea.

Potrivit modificarilor aduse legii pensiilor private facultative (pilonul III) 204/2006, activitatea de marketing a prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoana juridica sau dupa caz, persoana fizica care isi desfasoara activitatea in acest scop, autorizat sau avizat de catre CSSPP, potrivit normelor elaborate de catre CSSPP.

In ceea ce priveste pensiile private obligatorii (pilon II), institutia care are ca atributie legala privind colectarea contributiilor individuale este Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), iar cea care are ca atributie evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii este Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).

Potrivit legii, contributia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si in aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie.