Actionarii Fondului Proprietatea vor discuta, pe 25 septembrie, in cadrul unei Adunari Generale Extraordinare, posibilitatea ca Fondul sa fie autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii, aceasta fiind una dintre prevederile noului act constitutiv al societatii. Actiunile Fondului Proprietatea (FP) sint nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor, se mentioneaza in propunerile de modificare a actului constitutiv al societatii incluse in convocatorul AGA. Valoarea nominala a unei actiuni este de un leu, actiunile sint indivizibile, iar Fondul Proprietatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultind dintr-o actiune.