Prin intermediul Hotararii de Guvern nr. 529 din 30.05.2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, Guvernul a adoptat un set de reglementari intr-un domeniu extrem de sensibil al politicii fiscale. Dincolo de plusurile sau minusurile noii reglementari, care urmeaza a fi analizate in continuare, un lucru devine clar: dupa ce s-a tot carpit la Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala, s-a trecut la detalii, moment care ar putea marca trecerea de la amatorism la profesionism in materia fiscalitatii in Romania

Avocat Bogdan Iacob, Societatea de avocatura Sova & Partners

Ce este solutia fiscala individuala anticipata
Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. Altfel spus, prin intermediul solutiei fiscale anticipate ANAF stabileste, la cererea contribuabilului, structura si cuantumul obligatiilor bugetare datorate statului de respectivul contribuabil ca urmare a desfasurarii unei activitati producatoare de venituri.
Motivele pentru care un contribuabil ar putea solicita emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate pot fi variate si tin, de regula, fie de neclaritatea reglementarilor in domeniu (legislatie neclara, rigida, care nu acopera toate situatiile etc.), fie de complexitatea activitatilor desfasurate de contribuabil, in special in cazul celor in care intervine un element de extraneitate.

Utilizarea institutiei solutiei fiscale anticipate si transformarea ei intr-o practica frecventa a organelor fiscale pot conduce la estomparea presiunii exercitate de modificarea continua a relatiilor sociale specifice dreptului fiscal, cu consecinta cresterii stabilitatii legislative in materie. Pentru ca este impotriva ordinii firesti a lucrurilor ca persoanele care desfasoara o afacere ce nu aduce atingere niciunei norme de drept, pentru simplul motiv ca organele fiscale nu pot incadra respectiva operatiune in tiparele unui Cod Fiscal care reglementeaza de multe ori anapoda, de la cazul particular la cel general, sa creeze un lobby agresiv, pentru ca operatiunea sa fie recunoscuta din punct de vedere fiscal.

Au fost cazuri in practica, si nu putine, in care astfel de realitati juridice ajungeau sa fie consacrate legislativ in mod surprinzator... direct in Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal, situatie deloc fireasca, intrucat respectivele norme de aplicare ajungeau �sa adauge� la lege.

La polul opus se afla solutia fiscala individuala anticipata, insa utilizarea acesteia presupune ca si conditie sine qua non o buna cunoastere de catre contribuabil a mecanismelor si resorturilor intime ale institutiei.

Procedura de emitere a solutiei fiscale

Elementul de noutate introdus de HG nr. 529/2007 se refera la introducerea unei proceduri relativ simple pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, fiind reglementata sfera persoanelor care pot solicita emiterea solutiei, tariful, elementele obligatorii ale cererii si motivele pentru care autoritatea fiscala poate respinge cererea.

Actuala reglementare nu a conditionat posibilitatea de a solicita si obtine o solutie fiscala de existenta vreunei conditii speciale legate de o anumita cifra de afaceri ori de un cuantum al obligatiilor bugetare ale contribuabilului. Conform actului normativ mai sus amintit, pot depune cerere pentru emiterea unei astfel de solutii fiscale toti contribuabilii inregistrati la organele fiscale.

Tariful stabilit pentru emiterea unei solutii fiscale este echivalentul in lei a 1.000 euro, la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii.

Actul normativ stabileste o etapa prealabila cererii de emitere a unei solutii fiscale, facultativa, in cadrul careia contribuabilul poate solicita ANAF o discutie preliminara al carei scop il constituie stabilirea existentei starii de fapt viitoare pentru emiterea solutiei fiscale.

Dupa depasirea acestei etape, procedura de emitere a solutiei fiscale debuteaza prin transmiterea unei cereri care trebuie sa contina datele de identificare ale contribuabilului si prezentarea starii de fapt viitoare pentru care se solicita solutia fiscala, insotita de o documentatie care trebuie sa cuprinda informatii relevante privind activitatea prezenta si viitoare a contribuabilului, prezentarea detaliata a starilor de fapt pentru care se solicita solutia fiscala, motivele de fapt si temeiul de drept. De asemenea, documentatia trebuie sa indice si obligatiile fiscale pentru care se solicita emiterea solutiei fiscale, punctul de vedere al contribuabilului si trebuie sa fie insotita de declaratii pe propria raspundere ale contribuabilului cu privire la inexistenta unor proceduri administrative si/sau jurisdictionale in curs pentru cazul descris, precum si la corectitudinea informatiilor furnizate.