Institutiile de credit trebuie sa deduca din veniturile eligibile si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului. in plus, normele interne ale bancilor trebuie sa contine nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, diferentiat pe categoriile de clientela si fundamentarea nivelurilor stabilite, si metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora.

Gradul total de indatorare se determina ca pondere a tuturor angajamentelor de plata ale clientilor, care decurg din credite, sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile de subzistenta sau legate de alte angajamente de plata, se precizeaza in noul regulament al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).