Noul regulament abroga reglementarea anterioara in materie si odata cu aceasta, o serie de restrictii impuse bancilor, cum ar fi:

- eliminarea plafonului maxim de creditare de 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul si/sau din valoarea devizului estimativ.

- eliminarea valorii minime a garantiilor pentru investitii imobiliare (care era de 133% din valoarea creditului.)

Haideti sa vedem care sunt principalele institutii ale legii

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functioneaza pe teritoriul Romaniei, institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul special, entitati supuse supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.

Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intra sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV si sectiunii 1 a cap. VI ale titlului I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice

Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizeaza pe baza contractuala, in conformitate cu reglementarile interne ale imprumutatorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, in cazul imprumutatorilor persoane juridice romane, si, respectiv, de organele statutare, in cazul sucursalelor imprumutatorilor persoane juridice straine.

imprumutatorii desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementarilor proprii validate de Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere. Este o noua reglementare europeana si care din punct de vedere juridic va crea multe probleme.

Orice modificare ulterioara a reglementarilor proprii se notifica Bancii Nationale a Romaniei si devine aplicabila numai dupa validarea acesteia de catre Directia supraveghere.

Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor interne, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:

a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, dupa caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit;

b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;

c) procedura de clasificare a clientelei-tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;

d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta a acestora;

e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si angajamentele de plata altele decat cele de natura creditului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, diferentiat pe categoriile de clientela, si fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de indatorare se determina ca pondere a angajamentelor totale de plata decurgand din credite sau din alte finantari rambursabile in veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevazute la lit. e);

g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.

Sanctiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 sau, dupa caz, la art. 52 alin. (2) si la art. 53 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006.

Se apreciaza de catre specialisti ca este un adevarat boom pentru achizitionare de imobile.

Dar sa vedem care va fi puterea de absorbtie a pietei.