Printre noutatile aduse de aderarea la Uniunea Europeana se numara si modificarea cerintelor care trebuie indeplinite de tipizatele fiscale. Obligativitatea folosirii de facturi fiscale cu un continut prestabilit de lege, de catre agentii economici care livrau bunuri, existenta pina la 1 ianuarie 2007, a disparut. Totusi, o majoritate destul de insemnata dintre comercianti nu stiu care este situatia legala a acestei probleme, afirma avocatul Coltuc Marius, din partea cabinetului de avocatura Coltuc Marius Vicentiu, citat de site-ul www.smartfinancial.ro.

Facturile nu mai sint fiscale

Modificarile sint cuprinse in noul Cod fiscal si, mai precis, in articolul 155 din acesta, spune Coltuc Marius. "Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decit o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. 1) si 2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar", arata noua lege.

Prin urmare, facturile nu mai sint fiscale, iar fiecare agent economic are dreptul de a le emite si de a stabili cuprinsul, respectind desigur conditiile legale. Astfel, una dintre limitari este faptul ca administratorul societatii trebuie sa dea o decizie interna prin care sa numeasca seriile facturilor societatii, incepind cu prima emisa in anul 2007.

Ce contine factura?

Pentru a fi valida, o factura trebuie sa cuprinda cel putin sapte elemente. Acestea sint data emiterii sale, denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale persoanei impozabile care emite factura, denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz. Mai sint obligatoriu de mentionat numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in situatia livrarilor intracomunitare de bunuri.

Ultimele trei elemente obligatorii se refera la denumirea si cantitatea bunurilor livrate, la denumirea serviciilor prestate, la data la care au fost livrate bunurile ori au fost prestate serviciile sau la data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau a incasarii avansului. Tot obligatorie este si eventuala referire la alte facturi sau documente emise anterior, daca se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.