Ajutoarele din fonduri europene destinate productiei de tomate vor fi diminuate in conformitate cu reglementarile in vigoare daca statele beneficiare depasesc cotele alocate. Pentru tarile care au aderat la Uniune la 1 mai 2004, respectarea cotelor de productie este evaluata in functie de cantitatile pentru care s-au acordat ajutoare in anii comerciali 2004/2005 si 2005/2006, potrivit masurilor tranzitorii de aplicare a reglementarilor comunitare in cazul Republicii Cehe, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Ciprului, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei si Slovaciei.

Romania si Bulgaria beneficiaza de un mecanism tranzitoriu de evaluare a respectarii cotelor. Daca nu sunt depasite limitele de productie, sprijinul financiar comunitar va fi suplimentat in anii urmatori cu o suma de 25% din ajutorul alocat pentru anul 2007/2008.