In următorii cinci ani, Romania va trebui să cheltuiască peste 17 miliarde de euro pentru a atinge standardele UE. Cea mai mare parte a acestei sume va fi plătită de cetățenii și firmele din Romania.

Costurile aderării, pe care romanii le vor suporta, sint de trei tipuri: costuri publice (care vor fi acoperite din bugetul de stat), costuri private (ce vor fi suportate de societățile comerciale) și costuri individuale (ce vor fi plătite de fiecare cetățean roman pentru reforma sistemului de pensii, pentru reconversie profesională, pentru alt standard de viață). Pentru primele două tipuri de costuri se poate face o estimare, chiar și generală, a valorii acestora, insă pentru cele individuale este imposibil de făcut o apreciere.

Un buget pe un an in plus

Doar pentru primii trei ani de după integrare, adică pină in 2010, Romania trebuie să contribuie cu 5,6 miliarde de euro la bugetul comunitar. La acestea se adaugă cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii și investițiile in protecția mediului. Efortul bugetar pentru cele două domenii se ridică la aproximativ 10-11 miliarde de euro pină in 2010, conform unor studii făcute de Institutul European din Romania. Valoarea totală a acestor cheltuieli se ridică la bugetul pe anul 2004, ceea ce inseamnă că in cinci ani romanii vor plăti impozite cit pentru șase. La capitolul beneficii, Romania urmează să primească din partea bugetului comunitar 8,9 miliarde de euro, bani care se vor duce mai ales in agricultură și dezvoltare rurală.

Cel puțin 10.000 de euro de firmă

Costurile private, adică cele care vor fi plătite de firmele romanești, sint cauzate de modificarea normelor romanești de desfășurare a activităților economice pentru a fi compatibile cu cele europene. Aici intră investiții pentru mediu ori cheltuieli pentru a avea produse la alte standarde sau certificarea după alte reguli. Aceste costuri sint mai greu de evaluat, insă ele vor depăși un miliard de dolari dacă luăm in calcul 100.000 de firme romanești, din cele 200.000 care au activitate in prezent, și raportăm la o investiție de minimum 10.000 de euro pe societate comercială. Conform studiilor, dar și propriilor estimări ale patronilor, suma de 10.000 de euro este o variantă optimistă cu privire la nivelul investițiilor pentru a ajunge la standardele europene.

Costuri suplimentare cu mediul și transporturile

Ministrul Integrării Europene, Ene Dinga, a recunoscut că nu poate face o estimare a costurilor integrării și că pină in prezent nu poate prezenta o prognoză oficială in acest sens. Ministrul de stat Adriean Videanu a spus insă că a descoperit costuri suplimentare legate de procesul de aderare la UE. "Costurile suplimentare sint in general legate de mediu și de transport. Sint costuri uriașe, pe care mediul de afaceri incă nu le știe. Fiecare societate va trebui să aibă, la momentul intrării in UE, un aviz de mediu care inseamnă exigențe destul de mari pentru suportabilitatea mediului de afaceri din Romania", a afirmat Videanu.