ANAF vrea sa contracteze lucrari de reparare a grupurilor sanitare de la sediile institutiei din strada Apolodor, sector 5, si din strada Poienaru Bordea, sector 4, precum si pentru inlocuirea instalatiilor si a obiectelor tehnico-sanitare, a becurilor si a instalatiilor electrice.

Criteriul principal pentru atribuirea contractului este pretul cel mai scazut. Data limita de depunere a ofertelor de participare a licitatiei este 22 octombrie.

Garantia pentru participare este de 1.800 lei, iar cea de buna executie este de 7,5% din totalul contractului fara taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Contractul intra sub incidenta legislatiei de achizitii publice si va fi achitat cu bani de la buget.