Ca urmare a erorilor comise de catre Justitia romana, CEDO a hotarat ca in cele 3 cazuri, Statul sa plateasca neindreptatitilor suma totala de 62.000 de euro, reprezentand despagubiri si cheltuieli de judecata.

Astfel, in cauza "Hauler impotriva Romaniei", Curtea a constatat incalcarea articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care garanteaza dreptul la un proces echitabil. Reclamanta s-a plans de incalcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului de proprietate, ca urmare a refuzului instantelor romanesti de a se pronunta cu privire la legalitatea unei decizii a Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 (Legea Fondului Funciar - n.r.), cu motivarea ca identificarea unor suprafete de teren nu intra in competenta instantelor.

In aceasta cauza, Curtea Europeana a aratat ca refuzul instantelor judiciare de a supune controlului judiciar legalitatea unei decizii emise de o autoritate administrativa aduce atingere dreptului la un proces echitabil.

In cauza "Hauler impotriva Romaniei", CEDO a obligat statul roman sa plateasca reclamantei a sumei de 4.000 de euro cu titlu de daune materiale si morale si 500 de euro, cu titlu de cheltuieli de judecata.
In cel de-al doilea caz, "Cornelia Eufrosina Radu impotriva Romaniei", Curtea a constatat incǎlcarea dreptului reclamantei de acces la o instanta, ca parte a dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor individuale.

Reclamanta s-a plans de incalcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului de proprietate, determinata de respingerea, ca inadmisibila, de catre Curtea de apel Bucuresti, a actiunii sale in revendicarea unui imobil cu motivarea ca ar fi trebuit sa urmeze calea administrativa deschisa de Legea nr. 112/1995 (Legea caselor nationalizate - n.r.) si ca instantele nu sunt competente sa judece astfel de litigii.

CEDO a retinut in acest caz incalcarea dreptului de acces la instanta, determinata de refuzul Curtii de apel de a recunoaste dreptul instantelor de a solutiona actiuni in revendicare ca cea din speta, amintind jurisprudenta stabilita in cauze precum Dickmann impotriva Romaniei sau Ban impotriva Romaniei.
In consecintǎ, Guvernul a fost obligat sǎ plǎteascǎ mostenitorilor reclamantei suma de 7.000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral si 500 de euro cheltuieli de judecata.

In sfarsit, in cauza "Savulescu impotriva Romaniei", CEDO a constatat incǎlcarea dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, garantat de art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor individuale.

Savu Crivat Savulescu a introdus pe 6 ianuarie 2003 o cerere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, invocand incalcarea articolului 1 din primul Protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Reclamantul a aratat ca printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila s-a stabilit ca este proprietarul unui imobil situat in Bucuresti. Totusi, actiunea in constatarea nulitatii contractului de vanzare a unui apartament din imobilul respectiv catre fostul chirias, a fost respinsa, aplicandu-se de catre instantele romanesti principiul apararii bunei-credinte a cumparatorului.

CEDO a considerat ca articolul 1 din primul Protocol aditional la Conventie a fost incalcat, dat fiind ca reclamantul a fost privat de bunul sau, obtinut in urma primei actiuni in revendicare, fara a i se plati o despagubire. Curtea a reluat, in aceasta hotarare, rationamentul sau din cauzele Strain impotriva Romaniei si Radu impotriva Romaniei.

Guvernul roman a fost obligat sa restituie reclamantului imobilul in litigiu sau, in absenta restituirii, sa-i plateasca suma de 46.000 de euro cu titlu de prejudiciu material. De asemenea, Curtea a acordat reclamantului 5.000 de euro pentru prejudiciul moral si 1.000 de euro, cu titlu de cheltuieli de judecata.