Singurii care s-au pronunþat pentru reexaminarea legii de respingere a ordonanþei au fost deputaþii PD ºi PLD. Deputaþii au respins reexaminarea dupã ce comisia de specialitate s-a pronunþat, in unanimitate, pentru a doua oarã, impotriva ordonanþei Guvernului.

Senatul a respins si el cererea presedintelui Traian Bãsescu de reexaminare a ordonanþei privind comercializarea mãrfurilor in regim duty-free ºi duty-paid. Ordonanþa, care impunea desfiinþarea, dupã data aderãrii, a magazinelor duty-free in frontierele de stat ºi la bordul aeronavelor care cãlãtoresc in þãrile Uniunii Europene, a fost respinsã in luna februarie de Camera Deputaþilor, in unanimitate.

Ulterior, presedintele Traian Bãsescu a cerut reexaminarea legii de respingere a ordonanþei, motivand cã ea contravine legislaþiei europene. Potrivit cererii de reexaminare, desfiinþarea acestui tip de magazine va elimina contrabanda, evaziunea fiscalã si concurenþa neloialã, infracþiuni care au adus atingere dreptului de proprietate intelectualã. seful statului explicã in cererea sa cã ordonanþa de urgenþã menþine posibilitatea comercializãrii mãrfurilor in regim de duty-free la bordul aeronavelor care au ca destinaþie directã state terþe ºi in magazinele diplomatice agreate de Ministerul de Externe. Cererea de reexaminare a fost inaintatã Parlamentului si la solicitarea fostului ministru al Finanþelor, Sebastian Vlãdescu.

Potrivit unor surse din Finanþe, respingerea ordonanþei ºi de cãtre Camera Deputaþilor, care este camerã decizionalã, ar putea duce la apariþia unor acþiuni in instanþã impotriva ministerului de cãtre firmele care au fost autorizate, panã la 31 decembrie, sã desfãºoare comerþ duty-free in frontierele de stat.