In cazul in care suma oferita de casa de schimb valutar nu corespunde cu cea asteptata de client, acesta poate refuza tranzactia. Acest drept, implicit pina acum, va fi garantat expres de normele Protectiei Consumatorilor, care intra in vigoare in cel mult o luna.

Casele de schimb valutar vor fi obligate sa elibereze formulare de acceptare a tranzactiei. Acestea trebuie sa fie scrise vizibil si lizibil, iar marimea fontului textului trebuie sa fie de cel putin 10. Documentul va cuprinde, obligatoriu, informatii referitoare la denumirea si adresa casei de schimb valutar, data emiterii, numele, prenumele consumatorului, seria si numarul de buletin sau carte de identitate ori pasaport ale acestuia, suma tranzactionata, suma ce urmeaza a fi incasata de consumator, comisionul practicat, semnatura operatorului si cea a consumatorului.