Implied Price - Pret calculat cu ajutorul unui model care considera un titlu comparabil, volatilitatea si ajustarile de spread. Se foloseste in absenta pretului curent al pietei.Implied Volatility - Volatilitate implicita. Volatilitate curenta sau nivel al volatilitatii necesar pentru a forma prima unei optiuni, cunoscandu-se pretul pietei pentru acel activ, rata dobanzii, data scadentei, si pretul de exercitare.In the money - Optiune in bani, care are valoare intrinseca. O optiune Call este "in bani" daca pretul sau de exercitare este sub pretul curent al pietei pentru activul suport respectiv. O optiune Put este "in bani" daca pretul sau de exercitare este peste pretul curent al pietei pentru activul suport respectiv.