"Din 21 octombrie 2008, orice utilizator va putea beneficia de portabilitate in 10 zile de la depunerea unei cereri la furnizorul la care este abonat. Posibilitatea abonaților de a-și păstra numărul de telefon atunci cand iși schimbă furnizorul le asigură acestora o mai mare libertate de alegere și indepărtează o barieră in dezvoltarea concurenței in sectorul comunicațiilor electronice", a declarat președintele Autoritatății Naționale pentru Reglementarea in Comunicații și Tehnologia Informație (ANRCTI), Dan Georgescu.
Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite acestora să iși păstreze același număr de telefon atunci cand devin abonați ai altor furnizori.
In momentul in care un utilizator renunță la serviciile de telefonie oferite de un furnizor (furnizor donor) in favoarea altui furnizor (furnizor acceptor), utilizatorul nu va fi facturat de către furnizorul donor pentru portarea numărului, furnizorul acceptor suportand costurile determinate de portarea numarului. Furnizorul acceptor este cel care decide dacă va transfera utilizatorului o parte din aceste costuri.
Condiția impusă de ANRCTI este ca in situația in care furnizorul acceptor decide să perceapă utilizatorului anumite tarife, aceste tarife să fie accesibile.
Pentru informarea corectă a utilizatorilor, operatorii de telefonie vor oferi informații gratuit prin serviciul de relații cu clienții și au obligația de a transmite gratuit, in scris, la cerere, de a publica pe pagina proprie de internet și de a afișa sau pune la dispoziție la oficiile comerciale cererea de portare și procedura de depunere și de validare a cererii de portare. Serviciul de relații cu clienții privind portabilitatea va trebui sa fie disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămană.
Avand in vedere că numerele nu vor mai putea fi asociate unei anumite rețele, companiile de telefonie au obligația de a asigura informarea utilizatorilor cu privire la rețeaua in care se află un anumit număr și la tarifele percepute pentru apelurile către numărul respectiv.
ANRCTI a impus de asemenea furnizorilor care practică tarife diferite in funcție de rețeaua de destinație a apelului obligația de a transmite, cel puțin in cazul numerelor portate, in mod gratuit, un ton distinctiv, prin care utilizatorii să fie avertizați că apelul respectiv este terminat in altă rețea decat cea in care este originat apelul. Alternativ, furnizorii care originează apeluri pot transmite, gratuit, un mesaj vocal, prin care utilizatorii finali să fie avertizați că numărul apelat a fost portat.
Utilizatorii vor avea la dispoziție și o aplicație pe internet ce va fi dezvoltată de către operatorul bazei de date centralizate și prin intermediul căreia utilizatorii pot afla dacă un număr este portat și ce furnizor oferă servicii prin intermediul numărului respectiv la momentul interogării aplicației.
Portarea numerelor de telefonie fixe către rețele de telefonie mobilă și invers nu va fi posibilă. Intre rețelele de telefonie fixă, portarea va fi posibila dacă furnizorul donor și furnizorul acceptor oferă servicii și au alocate resurse de numerotație in același județ, indiferent dacă aceste resurse sunt din același domeniu sau din domenii diferite. Toate numerele utilizate pentru servicii de telefonie mobilă pot fi portate, indiferent de tehnologia utilizată, de modalitatea de plată sau de tipul de servicii furnizate