La sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti au avut loc joi intrunirile organelor colective de conducere ale organizatiei. In conformitate cu prevederile Legii nr. 335 din 3 decembrie 2007, a fost ultima intrunire a Comitetului Executiv, iar Colegiul de Conducere a luat in discutie si a aprobat modificari ale Statutului CCIB, pentru alinierea la dispozitiile Legii Camerelor de Comert din Romania, precum si ale Statutului Cadru al Camerelor Judetene, aprobat in Adunarea Generala a CCIR din 27 decembrie 2007. Membrii Colegiului de conducere al CCIB au stabilit ca toate modificarile si masurile adoptate sa fie transpuse in instrumente utile care sa dezvolte capacitatea Camerei Capitalei de a sustine si sprijini interesele oamenilor de afaceri din toate domeniile de activitate, inclusiv ale patronatelor si asociatiilor profesionale. In conformitate cu prevederile Legii nr. 335 din 3 decembrie 2007, functia de presedinte al CCIB este detinuta de diplomatul economic Stefan D. Popa, iar cea de director general va fi asigurata, prin rotatie, de unul dintre cei doi directori generali adjuncti pe care ii are CCIB in prezent. Legea nr. 335 stabileste ca membrii Camerei Nationale - continuatoarea de drept a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei - pot fi membri de drept, categorie alcatuita din persoane juridice a caror personalitate juridica a fost recunoscuta prin hotarare a Guvernului emisa in baza Decretului-lege nr. 139/1990, cu completarile ulterioare, membri asociati, categorie alcatuita din persoane juridice inscrise in registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul patronatelor, si membri de onoare, categorie alcatuita din persoane fizice. Modificarile aduse Statutului pentru ca acesta sa respecte dispozitiile Legii Camerelor de Comert din Romania si ale Statutului Cadru al Camerelor Judetene din Romania vor fi supuse spre validare Adunarii Generale Ordinare a membrilor CCIB, care va fi convocata la o data ce va fi ulterior stabilita de catre Colegiul de conducere al CCIB.