GUVERN

Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice in scopul crearii unei arhive electronice, prin scanarea acestor carnete, a fost prelungit cu un an, pana la 30 noiembrie 2008, printr-o Hotarare de Guvern. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale aferente, elemente utilizate, potrivit legii, la calculul pensiilor.
Noua hotarare stabileste raspunderi pentru cei care nu respecta termenele si conditiile legale de predare a carnetelor de munca. Astfel, persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca, sunt obligate sa le predea caselor teritoriale de pensii la termenele stabilite de acestea. Nerespectarea termenului de predare a carnetelor de munca se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 600 de lei in cazul persoanelor fizice si de la 1.500 la 5.000 de lei in cazul persoanelor juridice. In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, carnetul de munca poate fi prezentat, pentru prelucrare, casei teritoriale de pensii in raza careia au fost asigurati ultima data sau, dupa caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de titular.
Actiunea de preluare din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale realizate, a fost demarata la inceputul anului 2006. Scopul acestei actiuni este de a crea o baza de date la nivel national cu istoricul perioadelor de asigurare si a veniturilor tuturor asiguratilor sistemului public de pensii in vederea asigurarii unor proceduri mai sigure de stabilire a drepturilor de pensii.
COSTURI SUPLIMENTARE. Pe langa prelungirea termenului de predare a carnetelor de munca, actul normativ include activitati noi in operatiunea de prelucrare a datelor, precum cele de scanare, indexare (asocierea imaginii scanate cu elemente de identificare in vederea arhivarii electronice), validare si arhivare electronica, precum si activitatile conexe acestora. Serviciile aferente acestei actiuni vor fi asigurate de Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS), prin contractarea lor de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de institut, in care se includ si drepturile de regie generala ale acestuia ­ limitate la maximum 4% din costurile respective - vor fi acoperite integral de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Numarul maxim de personal prevazut pentru desfasurarea acestor activitati in 2008 este de 900. Costurile totale pentru anul 2008 au fost estimate la 19,2 milioane de lei. Aceste cheltuieli au fost luate in considerare la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2008.