Drepturile de autor, diurnele de deplasare si participarea salariatilor la profit nu vor fi incluse in baza de calcul din care angajatorii au obligatia sa retina si sa achite contributii la asigurarile de somaj, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, initiat de Ministerul Muncii.
Guvernul a extins anul trecut categoriile de venituri luate in calcul, din 2008, la determinarea contributiilor sociale, adaugand la salariu si sumele provenite din prime, stimulente sau alte beneficii banesti.
Proiectul de hotarare de Guvern, aflat in dezbatere publica, detaliaza, prin norme, sumele care intra si cele care nu sunt incluse in baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj. Astfel, nu se includ in baza de calcul sumele reprezentand prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer.
Totodata, nu sunt luate in considerare drepturile de autor, participarea salariatilor la profit si compensatiile acordate in conditiile legii, ori ale contractelor colective sau individuale de munca salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.
In schimb, sunt incluse in baza de calcul salariul de baza lunar brut, solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, precum si sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent.
Totodata, indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime, drepturile banesti in valoare bruta, realizate lunar de persoanele care au raport de munca, in calitate de membru cooperator si orice alte sume platite din fondul de salarii trebuie incluse in baza de calcul. In cazul romanilor trimisi in misiune permanenta in strainatate, salariile de baza sunt salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
Proiectul de hotarare al Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 pune de acord dispozitiile privind stabilirea bazei de calcul a contributiilor sociale, astfel incat baza de calcul a contributiei angajatorului sa fie egala cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.
Propunerea de modificare a bazei de calcul a contributiei individuale a asigurarilor sociale este necesara din cauza faptului ca, in luna octombrie, a fost adoptata Ordonanta de urgenta nr.91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, act normativ care modifica, printre altele, si prevederi ale Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, referitoare la baza lunara de calcul a contributiilor la sistemul asigurarilor pentru somaj. “OUG 91/2007 prevede, la art VII, obligativitatea de modificare corespunzatoare, pana la 1 ianuarie 2008, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor legilor modificate, deci si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002, aprobata prin Hotararea Guvernului 174/2002”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ.
Potrivit notei de fundamentare, impactul social care va rezulta in urma schimbarii bazei de calcul a contributiei individuale a asigurarilor sociale prin includerea tuturor veniturilor brute realizate, va determina marirea bazei de calcul a drepturilor sociale.
Totodata, Ministerul Muncii intentioneaza sa modifice normele metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in care explica modalitatea de stabilire a claselor de risc.