Prezentul document nu este exhaustiv, el prezinta numai cateva opinii si consideratii asupra Raportului preliminar intocmit de Comisia de ancheta in care, dupa parerea noastra, anumite aspecte sunt prezentate ambiguu, fapt ce poate afecta imaginea companiilor UTI si GEMMO, precum si a angajatilor direct implicati. Desi conventiile internationale la care Romania este parte impun ca in comisia de ancheta sa fie reprezentate toate partile implicate, comisia desemnata de Ministerul Transporturilor nu a inclus de la inceput nici un reprezentant al asociatiei UTI Gemmo. In urma solicitarii noastre scrise in acest sens, adresate ministrului transporturilor, un reprezentant al UTI Gemmo a fost acceptat ca observator in comisie. Acest lucru s-a intamplat cu 3-4 ore inainte de conferinta de presa prin care s-a facut public raportul preliminar. Reprezentantului nostru nu i s-au pus la dispozitie toate materialele care au stat la baza intocmirii raportului preliminar.

Consideratii generale
Aeroporturile sunt sisteme socio-tehnologice deosebit de complexe a caror s iguranta in operare este de importanta primordiala. La buna desfasurare a activitatilor in cadrul unui aeroport concura trei factori: oamenii, tehnologia si procedurile de lucru. Producerea unui incident/accident se poate datora unui singur factor sau unei combinatii a acestora. Dintre cei trei factori, greselile umane si procedurile de lucru sunt la baza majoritatii incidentelor.

Sistemul de balizaj
Balizajul este una din instalatiile tehnologice vitale pentru un aeroport. Astfel, un aeroport nu poate functiona fara o instalatie de balizaj la parametrii nominali. Asocierea UTI-GEMMO, formata din firmele UTI International si Gemmo (Italia), executa lucrari de reparatie si intretinere a echipamentelor si instalatiilor aferente sistemului de balizaj aeroportuar. Aceste lucrari se executa in regim permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, constand in activitati de mentenanta preventiva si corectiva, programate, dar si solicitate de aeroport. Aceste activitati se desfasoara pe suprafetele de miscare (platforme si pista), atat pe timpul zilei, cat si noaptea, inclusiv in conditii de vizibilitate redusa, respectand procedurile specifice fiecarui tip de interventie, conditiile meteorologice si de trafic aerian.

Echipa de interventie de la balizaj este formata din 19 persoane, toate cu o vasta experienta in acest domeniu. Persoanele implicate in eveniment au o vechime in acest serviciu de 15, 36, 32 si respectiv 15 ani, fara intreruperi si fara sanctiuni. Aceste persoane lucreaza in permanenta in conditii deosebit de riscante. Pentru ei, respectarea procedurilor si disciplina sunt chestiuni de viata si de moarte. Consideram ca nici unul nu poate fi atat de inconstient, incat sa intre pe pista aeroportului fara respectarea intocmai a procedurilor de lucru.

Observatii si consideratii la raportul preliminar
O prima observatie este aceea ca, dupa stiinta noastra, in cadrul Comisiei de ancheta nu s-au cercetat activitatile persoanelor si institutiilor/companiilor direct implicate prin raportarea la regulamentele si procedurile aplicabile in vigoare. Cu alte cuvinte, nu s-a comparat activitatea personalului implicat din turnul de control si de la balizaj cu procedurile de lucru care trebuiau aplicate. Datele inscrise in Raportul preliminar, prezentat in 31 decembrie 2007 de catre Comisia de ancheta desemnata de Ministerul Transporturilor, sunt, de fapt, o prezentare cronologica a evenimentelor, care - in opinia noastra - sunt incomplete si insuficiente, deoarece nu au fost confirmate sau infirmate de probe certe si concludente. Aceasta cronologie trebuie comparata cu cerintele procedurale. Numai in acest fel se poate determina cauza exacta.A doua observatie se refera la modul ambiguu in care se interpreteaza succesiunea de mesaje intre turnul de control si echipa de balizaj.

In Raportul preliminar se specifica:
- La ora 11:26:07 „aeronava a fost autorizata de catre Turnul de control sa decoleze“; aceasta este ultima autorizare data de Turnul de control, autorizare dupa care aeronava urmeaza sa ruleze pe Pista, pentru decolare;- La ora 11:26:40 (dupa 33 secunde de la autorizarea de decolare) -“turnul de control cheama balizajul si intreaba daca pista este libera“; in Raport se mentioneaza ca echipa de balizaj nu a raspuns.