Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru anul 2008, termenele de depunere a declaratiilor si de plata fiind in general similare cu cele din anii precedenti. Astfel, impozitul pe venit va fi calculat, retinut si virat de contribuabilii persoane fizice sau juridice care au obligatia retinerii la sursa pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se platesc, la fel ca si anul trecut.

Data de 25 a lunii urmatoare se aplica si platitorilor de venituri asimilate salariilor, precum si platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea bunurilor in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activitati desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile, activitate de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, investitii, pensii, premii si jocuri de noroc. Exceptie fac microintreprinderile si persoanele fizice care desfasoara activitati independente, pentru care calculul impozitului se va face trimestrial, iar v iramentul are ca data limita 25 a lunii urmatoare trimestrului.

Impozitul pe tranzactiile imobiliare, calculat de notari
In cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliar din patrimoniul personal, calcularea, incasarea si plata impozitului se va face de catre notar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, iar declaratia informativa aferenta (formularul 208) se va depune tot de catre notari, dar semestrial. Daca transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, persoanele fizice care realizeaza venituri din aceste operatiuni trebuie sa completeze declaratia privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (formularul 209), impozitul urmand sa fie calculat si incasat de catre autoritatile fiscale, nu de notari.
Persoanele care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor sau activitati agricole au posibilitatea ca, pana la 31 ianuarie, sa depuna cerere pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real, alternativa care va fi valabila timp de doi ani consecutivi. Pe de alta parte, cei care au fost impozitati in sistem real timp de doi ani consecutivi pot sa depuna, tot pana la data de 31 ianuarie, cerere pentru renuntarea la aceasta optiune.