Acordul a fost semnat pentru a facilita accesarea sumei de aproape 400 milioane euro, alocata de Uniunea Europeana companiilor sau autoritatilor publice locale prin fondurile structurale, pentru proiectele care vizeaza dezvoltarea tehnologiei informatice si a comunicatiilor, se arata in comunicat.
Astfel, companiile care au proiecte eligibile in acest sens pot solicita acordarea de catre EximBank a unei finantari pentru contributia proprie sau a unei garantii pentru un credit obtinut de la orice banca comerciala.
"Una dintre prioritatile Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru anul 2008 este facilitarea accesului la fonduri structurale in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE - Axa III - Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru Sectoarele Privat si Public), atat pentru beneficiarii din mediul de afaceri cat si pentru beneficiarii din administratia publica", a adaugat ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Iuliu Winkler.
El considera ca parteneriatul cu Banca de Export-Import a Romaniei poate sa ofere facilitati importante viitorilor beneficiari, pentru sporirea capacitatii de preluare si utilizare eficienta a fondurilor europene.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale, gestioneaza fondurile structurale destinate domeniului IT&C. Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE - Axa III - Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru Sectoarele Privat si Public) se deruleaza in perioada 2007 - 2013.
Fondurile alocate de Uniunea Europeana vor fi completate de contributia de la bugetul de stat si alte finantari, iar valoarea totala a fondurilor de care dispune POS CCE este de aproximativ 560 milioane euro. Beneficiarii eligibili programului sunt organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri), firmele mici si mijlocii care functioneaza ca si operatori, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si autoritatile administratiei publice.