Societatile de administrare a investitiilor si asiguratorii care vor sa activeze si pe piata fondurilor facultative trebuie sa aiba un capital social dedicat exclusiv acestei activitati reprezentand echivalentul in lei a 1,5 mil. euro, potrivit unui proiect de norma al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Proiectul de norma a fost publicat pe pagina web a CSSPP.
Potrivit legii in vigoare privind pensiile facultative si normelor de aplicare, societatea de administrare a investitiilor sau compania de asigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie sa aiba un capital social minim de 1,5 mil. euro. "Odata cu transferul capitalului social alocat activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, societatea de administrare a investitiilor, respectiv societatea de asigurare va transfera un volum corespunzator de disponibilitati in conturi bancare. Alocarea capitalului social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al SAI si asiguratorilor va fi efectuata numai cu autorizarea prealabila a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor", se arata in proiectul de norma.
Totodata, dupa obtinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer intre activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de administrare a investitiilor, respectiv asigurare, si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, se precizeaza in proiectul de act normativ.