PETROM
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  a votat impotriva revizuirii bugetului Petrom in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor companiei, care a avut loc ieri. Reprezentantul AVAS a votat "impotriva" la punctul numit "Aprobarea investitiilor Petrom pe anul 2007". Acesta prevedea suplimentarea bugetului de investitii cu 114 milioane de lei, pana la 3,865 miliarde lei, si redistribuirea catre sectorul de explorare si productie, a unor fonduri prevazute initial pentru alte domenii. Fata de varianta anterioara a bugetului, revizuirea a adus un plus de 740 de milioane de lei pentru sectorul respectiv, pana la un total de 2.421 milioane de lei.  Motive. Supararea AVAS vine deoarece "nu i-au fost puse la dispozitie, in timp util, documentele si informatiile absolut necesare pentru formularea unui punct de vedere competent care sa-i permita acordarea unui vot in deplina cunostinta de cauza", potrivit unui comunicat. Aceasta nu este singura pro­blema a companiei conduse de Wolfgang Ruttenstorfer, presedintele Consiliului de supraveghere al Pe­trom. Recent, Comisia pentru cerce­tarea privatizarii Petrom a terminat un raport din care reiese ca Pe­trom a fost subevaluata la momentul privatizarii si se cerea renegocierea contractului.