Intreprinzatorii care creeaza locuri de munca in domeniul dezvoltarii regionale sunt sprijiniti de stat prin diverse mijloace financiare. Printre acestea sunt ajutoarele de stat pentru IMM-uri si pentru investitii. Numarul total al firmelor care pot apela la ajutorul de minimis este de 5.000, bugetul total al acestei scheme fiind de un miliard de euro. Acest tip de ajutor nu poate depasi 200.000 euro. Ajutorul de minimis se acorda de la bugetul de stat, sub forma de granturi. Valoarea lui se exprima in forma bruta, adica inainte de deducerea impozitelor directe. Investitorii trebuie sa depuna la Ministerul Economiei si Finantelor o declaratie scrisa referitoare la alte ajutoare de minimis primite de parcursul precedentilor 2 ani fiscali si ai anului fiscal in curs. Un nou ajutor se va acorda doar dupa ce ministerul a verificat ca acesta nu ridica suma totala a granturilor la un nivel care sa depaseasca pragul de 200.000 euro, echivalent in lei. Ajutorul nu poate fi fractionat pentru a se incadra in programul maxim admis si nici nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile, daca printr-o astfel de cumulare s-ar incalca standardele impuse de Comisia Europeana. Beneficiarii ajutorului de stat minimis sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania; isi desfasoara activitatea in domeniile prevazute in anexa nr. 1; pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro. De asemenea, la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate nu inregistreaza debite restante; nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare; nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate potrivit standardelor europene; nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate si nu au primit un ajutor ilegal.Obiectele de activitate pot fi variateDomeniile de activitate ale micilor intreprinzatori care pot beneficia de ajutoare minimis sunt foarte variate. Pe lista se afla domenii precum industria prelucratoare (prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana, fabricarea incaltamintei, fabricarea ambalajelor din lemn, a hartiei si a cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton; legatorie; productia de mobilier), comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si de uz gospodaresc. De altfel, investitorii din domeniul hotelier si imobiliar, cat si cei care se ocupa cu activitati de secretariat si traducere pot beneficia de ajutoare de stat.
In calitate de furnizor, Ministerul Economiei si Finantelor are datoria sa verifice periodic punerea in aplicare a conditiilor impuse de reglementarile comunitare si de prevederile H.G. 651/2006, precum si respectarea planului de investitii prezentat initial de IMM. In cazul in care "regulile jocului" nu sunt respectate, ministerul va incerca recuperarea ajutorului de stat. Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, existand posibilitatea prelungirii.Ajutor maxim pentru investitii: 28,125 milioane euroIn cazul sprijinirii investitiilor, Guvernul aloca ajutoare intreprinderilor care realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 30 milioane euro si creeaza cel putin 300 de noi locuri de munca.
Investitiile sau locurile de munca nou create pot fi realizate in toate sectoarele de activitate, cu exceptia pescuitului, acvaculturii, industriei carboniere, siderurgiei, transportului, constructiilor de nave maritime, fibrelor sintetice etc. Firmele care sunt considerate in dificultate sau impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, nu pot beneficia de acesti bani.
De asemenea, nici intreprinderile care pentru aceleasi costuri eligibile ale investitiei initiale au primit ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alti furnizori.
Este datoria Ministerului Economiei si Finantelor sa verifice permanent ca legea sa fie pusa in aplicare. Numarul total estimat al IMM-urilor este de 110, iar numarul mediu anual de beneficiari este de 22. Acordarea ajutorului pentru investitia initiala este conditionata de mentinerea acesteia pentru o perioada minima de 5 ani in cazul intreprinderilor mari si de 3 ani in cazul IMM-urilor.
Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform H.G. 651/2006 este echivalentul in lei a 28,125 milioane euro. Pentru locurile de munca create in regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov, nivelul maxim este de 22,5 milioane de euro.
Beneficiarul trebuie sa prezinte o cerere, iar in urma solicitarii lui, autoritatea responsabila va decide daca este eligibil sau nu sa primeasca banii.
In cazul in care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale trebuie indeplinite doua conditii: locurile de munca sunt create direct de proiectul de investitii si trebuie create in 3 ani de la finalizarea lucrarilor si mentinute pe o perioada de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima data (n.r. - in cazul IMM-urilor). Aportul beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25%.