Pentru efectuarea succesiunilor notariale sau judecatoresti, mostenitorii au nevoie de extrasul de cont.

Actiunile dobindite prin mostenire (inclusiv cele prin Programul de Privatizare in Masa - cupoanele) pot fi vindute pe bursa de urmasi doar dupa ce s-a facut la Depozitarul Central schimbarea proprietarilor. Pentru efectuarea mostenirii trebuie facuta o cerere la Depozitarul Central privind transferul actiunilor pentru cauza de moarte (subsemnatul, mostenitor al decedatului, solicit transferul pentru cauza de moarte).

Mai este nevoie de o copie dupa certificatul de mostenitor, iar in acest certificat trebuie specificate obligatoriu actiunile si cotele mostenitorilor, sau de o copie dupa hotarirea judecatoreasca definitiva, irevocabila si investita cu formula executorie, hotarire in care trebuie precizate obligatoriu actiunile si cotele ce revin fiecarui mostenitor. Cu alte cuvinte este obligatoriu de stiut unde si-a investit bunica sau matusa cuponul, deci si numarul de actiuni pe care le detinea. Se vor mai cere o copie dupa certificatul de deces, un certificat de actionar in original al decedatului (daca exista), precum si o copie dupa actul de identitate CI/BI al mostenitorului (mostenitorilor). Nu uitati sa aveti la indemina si dovada achitarii taxei de efectuare a transferurilor.

Daca succesorul este minor, mai trebuie urmatoarele acte: actul de numire a tutorelui emis de o autoritate tutelara; copie act de identitate CI/BI al tutorelui; copie certificat de nastere minor (daca virsta minorului este sub 14 ani) sau copie CI (pentru minorii care au peste 14 ani).

Dupa efectuarea transferului pentru cauza de moarte se va elibera de catre Depozitarul Central un extras de cont pentru fiecare mostenitor. Tot atunci veti primi si lista de cod confidential daca transferul de actiuni pentru cauza de moarte a fost cu actiuni SIF 1, SIF 2, SIF 3, SIF 4, SIF 5, Petrom, Conpet, Bucuresti Turism, Vinalcool Brasov, Cemacom Zalau.

In situatia in care mostenitorii nu cunosc unde si-a investit bunica sau matusa cuponul Vacaroiu, atunci ei trebuie sa solicite la Depozitarul Central un extras de cont pe numele persoanei decedate. Pentru efectuarea succesiunilor notariale sau judecatoresti, extrasul de cont se poate solicita de catre oricare presupus mostenitor care prezinta urmatoarele acte: cerere eliberare extras de cont pentru decedat; certificat de deces titular cont; copie CI/BI presupus mostenitor.

Contul decedatului se restrictioneaza in momentul eliberarii extrasului de cont si ramine restrictionat pina la efectuarea transferurilor pentru cauza de moarte. Solicitarea acestui extras se face la sediul central al Depozitarului Central sau la punctele de lucru din tara de catre presupusul mostenitor. Cererea poate fi facuta personal sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Eliberarea extrasului de cont se face de catre operatorii Depozi-tarului Central autorizati. Extrasul de cont se inmineaza personal presupusului mostenitor sau se expediaza prin posta cu confirmare de primire la adresa din CI/BI a presupusului mostenitor.