Centrele, cu o capacitate de cate 30 de copii, vor fi amenajate scolile generale nr. 112 (str. Patulului nr. 2), nr. 92 (Aleea Vlahita nr. 1A) si nr. 94 (Aleea Baraj Iezer nr. 8). Finantarea proiectului initiat de edil a fost aprobat de Consiliul local al Sectorului 3, alaturi de fondurile necesare continuarii activitatii in centrele deja existente in cadrul scolilor generale nr. 54 (Str. Istriei nr. 19), nr. 80 (Calea Dudesti nr. 191), nr. 84 (Calea Vitan nr. 135), nr. 87 (Bd. Rm. Valcea nr. 3), nr. 95 (Al. Foisorului nr. 111-113), nr. 116 (Str. Gura Ialomitei nr. 20) si nr. 81 (Str. Nerva Traian nr. 33 - fara hrana). In cadrul acestor centre, copiii primesc zilnic o masa si asistenta de specialitate in pregatirea lectiilor, meditatii in vederea sustinerii unor verificari sau examene, cursuri de initiere in utilizarea computerului. De asemenea, sunt organizate activitati recreative - muzicale, sportive, foto etc. - si prelegeri pe teme privind delicventa juvenila, drepturile copilului, atributiile familiei, codul familiei, educatia rutiera etc. Elevilor li se acorda consiliere psihologica, asistenta medicala de urgenta si ajutor material - rechizite, imbracaminte s. a..
Admiterea in Centru se face la cererea parintilor ori la sesizarea altor persoane din comunitate sau din cadrul scolii, fiecare copil beneficiind de un plan personalizat de servicii. Acesta va fi realizat pe baza evaluarii facute fiecarui copil in parte la admiterea in centru si va cuprinde obiective operationale, etape si activitati concrete, responsabilitati si evaluare.