Comisia Europeana a dat vineri publicitatii decizia adoptata in ceea ce priveste Planul National de Alocare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera (NAP), pentru Romania.
Planul National de Alocare este documentul prin care se stabileste numarul total de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, propuse a fi alocate la nivel national. Documentul inaintat spre aprobare de Romania propunea Comisiei Europene urmatoarele plafoane nationale:
- 83,9 milioane de certificate de emisii, in cadrul schemei pentru anul 2007;
- o medie anuala de 95,7 milioane de certificate de emisii, pentru schema din perioada 2008 - 2012.Fata de propunerile inaintate de partea romana, Comisia Europeana a decis urmatoarele:
- plafonul pentru anul 2007, alocat Romaniei, este de 74,8 milioane de certificate de emisii;
- plafonul anual, pentru perioada 2008 - 2012, nu poate depasi 75,9 milioane de certificate de emisii.Planul National de Alocare a fost inaintat de tara noastra spre aprobarea Comisiei Europene la data de 13 decembrie 2006. Ulterior, Comisia Europeana a solicitat clarificari pe marginea acestui document. Ultimele clarificari au fost transmise in luna august 2007.
Trebuie precizat ca Planul National de Alocare nu este rezultatul unei negocieri intre tarile membre UE si Comisia Europeana, ci este rezultatul unei decizii directe a comisiei, in baza Planului National de Alocare propus de fiecare tara, iar decizia Comisiei Europene nu se negociaza nici anterior si nici ulterior emiterii ei.