Folosind metoda negocierii pe baza de oferte tehnice, AVAS a lansat ieri la privatizare cele 238.364 actiuni pe care le detine la Iprochim Bucuresti. Pentru a participa la negociere in vederea achizitionarii celor aproape 73% din capitalul social al institutului specializat in arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, potentialii cumparatori trebuie sa depuna, pana la 29 noiembrie, documentele de precalificare, de participare, oferta tehnica si cea financiara. Dosarul de prezentare poate fi procurat zilnic, de la sediul AVAS, incepand cu data de 29 octombrie, informatiile suplimentare pentru investigarea societatii in vederea intocmirii Ofertei de cumparare fiind disponibile la sediul Iprochim pana la 28 noiembrie. Garantia de participare la negociere este de 119.182 lei.