Ion Viorel si-a dat de­mi­sia din Consiliul Local municipal Bu­zau pentru a deschide o scoa­la de fotbal. Directorul sportiv al Glo­riei Buzau a spus ca pe un te­ren de 2.300 de metri pa­trati, pus la dispozitie de Pri­ma­rie, va face o investitie in va­loa­re de jumatate de mi­lion de euro.