Incepand cu 1 ianuarie 2008, institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general la Banca Nationala a Romaniei vor avea obligatia de a raporta trimestrial bancii centrale situatia activelor si a pasivelor bilantiere existente in sold, potrivit unei norme a BNR.
Astfel, raportarea va cuprinde situatia activelor si a pasivelor bilantiere la valoarea bruta existenta in sold la sfarsitul trimestrului, dar si cea a principalelor active si pasive bilantiere la valoarea bruta in echivalent lei existente in sold la acelasi moment.
Datele vor fi transmise catre banca centrala in format electronic, in termen de 30 de zile de la sfarsitul trimestrului de referinta, si trebuie sa cuprinda activitatea tuturor unitatilor operative la nivel national.
Norma se aplica atat IFN-urilor cu personalitate juridica romana, cat si sucursalelor din Romania a companiilor straine, inscrise in Registrul general. Institutiile financiare nebancare sunt inregistrate de Banca Nationala a Romaniei in acest registru numai dupa verificarea indeplinirii cumulative a mai multor cerinte, printre care adecvarea capitalului social la valoarea minima de 200.000 de euro, echivalent in lei.
Astfel, prima raportare statistica va fi aferenta trimestrului I din 2008.
Pana in prezent au fost inscrise in Registrul general 216 IFN-uri, dintre care 100 sunt companii de leasing financiar si 93 care figureaza in categoria firmelor cu activitati multiple de creditare. Registrul cuprinde, de asemenea, sase companii de credite de consum, doua specializate in acordarea de credite ipotecare sau imobiliare, opt firme de microcreditare, una de factoring, precum si sase companii care desfasoara activitati de emitere a garantiilor si asumare de angajamente.