Notificarea va veni in 5 zile de la inregistrarea in Registrul participantilor
Guvernul a aprobat modificarea legii fondurilor de pensii administrate privatAdministratorii fondurilor de pensii administrate privat vor afla de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul participantilor, datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrate de acesta, potrivit noilor modificari ale Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Astfel, administratorii fondurilor de pensii administrate privat vor putea, pe parcursul perioadei de aderare, sa-si revizuiasca lista cu aderentii la fondul propriu in functie de notificarile CNPAS. Saptamana trecuta, Guvernul Romaniei a aprobat actul normativ elaborat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de ┼×anse si Ministerul Economiei si Finantelor, care vizeaza modificarea unor prevederi din legislatia pensiilor private.CNPAS va vira lunar contributiile la fondurile de pensiiTotodata, actul normativ stabileste clar circuitul documentelor, informatiilor si al contributiilor la fondurile de pensii, intre institutia de evidenta, institutia de colectare si administratorii fondurilor de pensii. Astfel, institutia de evidenta va calcula, pentru fiecare persoana, cuantumul contributiei datorate fondului de pensii, luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare la sistemul public de pensii. Ulterior, CNPAS va intocmi liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste in care sunt inregistrati participantii si cuantumul contributiei datorate.
In ceea ce priveste virarea contributiilor la fondurile de pensii, aceasta se realizeaza in fiecare luna de CNPAS, pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei de depunere a declaratiilor.
Contributia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si in aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000. Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza impreuna si in aceleasi conditii stabilite prin Legea nr. 19/2000, pentru contributia individuala de asigurari sociale.
Institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale este Agentia Nationala de Administrare Fiscala, iar cea care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii este CNPAS.Administratorii vor trimite catre CSSPP copii ale adeziunilorAlte modificari ale Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat stabilesc obligatia administratorului fondului de a trimite CSSPP, in format electronic, copii ale actelor individuale de aderare.
Actul normativ completeaza cadrul legal referitor la incriminarea unor fapte ca infractiuni si contraventii si introducerea unei serii de sanctiuni in cazul incalcarii unor prevederi din cuprinsul Legii nr. 411/2004.
Astfel, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri si fapta persoanei din vina careia transferul de disponibilitati banesti ale unui participant la un fond de pensii nu este efectuat in termenul prevazut de lege sau daca acestea sunt utilizate in alte scopuri decat prevede legea. Totodata, aceleasi sanctiuni se aplica si pentru administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii private, administrarea unui fond de pensii neautorizat sau desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat.