1. Ne surprinde faptul ca redactorul dvs. care a realizat articolul nu a luat legatura si cu RAAPPS-SAIFI pentru o completa documentare.
2. RAAPPS-SAIFI a chemat in judecata CAR "Speranta" si a solicitat obligarea acesteia la plata sumei de 3500, 45 lei si evacuarea din spatiul situat in Piata W. Maracineanu nr. 1 - 3, in acest sens instanta pronuntand o hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva si irevocabila (anexa nr.1), intrucat de la data la care a expirat contractul de locatiune si prestari servicii nr. 2046/22.03.2000, cu modificarile ulterioare (15.03.2005), CAR "Speranta" detine adresa sus mentionata fara titlu.
Mentionam faptul ca acest contract a fost incheiat in baza repartitiei RAAPPS nr. 7624/09.03.2000 avand la baza si aprobarea Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1831/RS/06.03.2000. Dupa data expirarii, contractul nu a mai fost prelungit deoarece CAR "Speranta" a inregistrat continuu debite in evidenta contabila a RAAPPS-SAIFI, inexistenta acestora, conform reglementarilor interne ale RAAPPS, reprezentand o conditie obligatorie pentru prelungirea contractului.
3. Afirmatia autorului de la paragraful "Dedesubturile unui litigiu absurd", conform careia contractul de locatiune si prestari servicii incheiat intre RAAPPS-SAIFI si CAR "Speranta" este nul de drept deoarece este semnat de un "director misterios" nu corespunde realitatii, deoarece contractul este semnat de reprezentantele CAR "Speranta", care au fost mentionate la datele de identificare ale beneficiarului de pe prima pagina a contractului, respectiv presedinte Victoria Galateanu si contabil Vasilica Toma, contractul purtand si stampila "Casa de Ajutor Reciproc Trustul Constructii Carpati" (asa cum reiese din anexele 2 si 3 de la prezentul drept la replica).
4. In ceea ce priveste afirmatia autorului ca "tarifele s-au majorat peste noapte", banuim ca se refera la majorarea de tarife care a fost aplicata incepand cu data de 01.05.2005, majorare care a fost aplicata, intrucat vechile tarife de inchiriere nu mai erau in masura sa acopere cheltuielile, care s-au datorat in mare masura aplicarii prevedirilor HG nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, asupra valorii de inventar a cladirilor, fapt ce a condus la majorarea cheltuielilor cu amortizarea acestora si implicit a cheltuielilor cu impozitele si taxele locale.
Acest tarif a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie al RAAPPS prin Hotararea nr. 3/2005 si a fost aplicat tuturor beneficiarilor care fac parte din categoria "asociatii si fundatii", categorie in care a fost inclusa si CAR "Speranta".
De fapt, de aceasta majorare de tarif a luat la cunostinta CAR "Speranta" asa cum reiese din anexa nr. 4.
Referitor la aplicarea pentru CAR "Speranta" a prevederilor HG 192/1995 pentru modificarea HG nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea RAAPPS - anexa nr. 5, consideram ca autorul articolului a gresit grav cand a echivalat notiunea de "atribuire" cu "gratuit" deoarece in cazul in care legiuitorul ar fi dorit ca spatiile sa fie atribuite gratuit, ar fi folosit expresia "cu titlu gratuit", nu "atribuire", in textul HG nr. 192/1995 notiunea de "atribure" avand sensul de "repartizare", aceasta fiind una din modalitatile de inchiriere a spatiilor din administrarea RAAPPS, nu folosinta gratuita.
De altfel, RAAPPS-SAIFI nu are nici un spatiu inchiriat cu titlu gratuit, exceptie facand institutiile publice care sunt finantate integral de la bugetul de stat.
5. Tinem sa precizam faptul ca RAAPPS-SAIFI nu are nici o legatura cu activitatea CAR "Speranta", cu atat mai putin cu persoanele care au obtinut imprumuturi de la aceasta Casa de Ajutor Reciproc.