Consumatorii casnici vor putea primi din 2008 depagubiri intre 30 si 50 de lei de la furnizorii de gaze naturale daca acestia nu le vor comunica in termen de 15 zile raspunsuri la solicitari in legatura cu factura, clauzele contractuale sau calitatea gazelor. Potrivit unui ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei privind standardul de performanta pentru furnizarea gazelor naturale, pentru orice zi suplimentara de intarziere peste cele 15 zile, companiile vor trebui sa plateasca cinci lei consumatorului pentru solicitarile legate de incheierea sau modificarea unui contract sau de calcul al facturii, si de zece lei in privinta sesizarilor care se refera la calitatea gazului livrat.
Valoarea de cinci lei, respectiv zece lei se va aplica inclusiv pentru ziua in care furnizorul va transmite consumatorului un raspuns la solicitarea acestuia.
In acelasi timp, consumatorul va putea cere furnizorului plata unor penalitati suplimentare, de 150 de lei in cazul in care nu a transmis un raspuns sau nu a platit despagubirile anterioare in termen de 20 de zile de la data in care aceste obligatii devin scadente.
Aceste penalitati suplimentare nu se vor putea aplica daca exista un proces intre furnizor si consumator.
Potrivit ordinului, furnizorul este obligat sa asigure un serviciu telefonic permanent pentru reclamatii, al carui numar trebuie scris pe factura emisa.
Daca un consumator sesiseaza scapari de gaze, furnizorul are obligatia de a transmite consumatorului perioada in care va sosi o echipa de interventie si numarul de inregistrare alocat reclamatiei in cauza.
Anual, furnizorii trebuie sa transmita un raport catre ANRE in privinta realizarii indicatorilor de performanta si a numarului de solicitari primite pentru incheierea de contracte.