In urmatorii 8 ani, cota de contributie pentru pensia privata va creste de la 2% la 6%. Aceasta este insa doar una dintre noile prevederi ale unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 411/2006 privind fondurile de pensii administrate privat, aprobata in urma cu doua zile de Guvern.
Potrivit documentului citat de Mediafax, cota de contributie va fi, de la data inceperii activitatii de colectare, de 2% din baza de calcul, urmand ca in termen de opt ani sa fie majorata la 6%, cu o crestere anuala de 0,5 puncte procentuale, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.
Contributia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare, impreuna si in aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform Legii 19/2000. Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza impreuna si in aceleasi conditii stabilite prin Legea 19/2000, pentru contributia individuala de asigurari sociale. Institutia responsabila de colectarea contributiilor individuale este Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), iar Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) va avea atributii legate de evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii, conform Ordonantei de Urgenta, aprobate recent de Guvern.
"Modificarea prevederilor a fost impusa de o serie de deficiente constatate in etapa de implementare", precizeaza Executivul. Noile prevederi stabilesc obligatia administratorului fondului de a trimite Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, in format electronic, copii ale actelor individuale de aderare. Virarea contributiilor se realizeaza lunar, de catre CNPAS, pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei de depunere a declaratiilor.
In ceea ce priveste circuitul documentelor, se stabileste ca institutia de evidenta va calcula, pentru fiecare persoana, cuantumul contributiei datorate fondului de pensii, luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor. Ulterior, CNPAS va intocmi liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste in care sunt inregistrati participantii si cuantumul contributiei datorate.Inchisoare pana la 2 aniEvident ca din lista modificarilor la Legea 411/2004 nu puteau lipsi nici referirile la incriminarea unor fapte ca infractiuni si contraventii si introducerea unei serii de sanctiuni in cazul incalcarii prevederilor.
Astfel, este inclusa in categoria contraventiilor si fapta de nerespectare a masurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei. In cazul savarsirii de catre persoanele fizice sau juridice a faptelor incadrate in categoria contraventiilor, vor fi aplicate sanctiuni care pot duce pana la interzicerea pe o perioada cuprinsa intre 90 si 180 de zile a desfasurarii unor activitati prevazute de lege. Amenda contraventionala poate fi aplicata cumulativ cu alte sanctiuni.
Limitele amenzilor contraventionale sunt stabilite intre 0,5% si 5% din capitalul social pentru persoanele juridice si intre 10.000 lei si 100.000 lei pentru persoanele fizice.
De asemenea, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda persoana din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede Legea 411/2004. Aceeasi sanctiune va fi aplicata pentru administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii private, administrarea unui fond de pensii neautorizat ori incalcarea interdictiilor referitoare la obligatiile administratorului.
Guvernul a modificat miercuri si Legea 204/2006 privind pensiile facultative, stabilind ca activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoana juridica sau, dupa caz, persoana fizica ce isi desfasoara activitatea in acest scop, autorizat sau avizat de Comisie.