Am primit la redactie
In urma articolului "Ministerul Mediului este amenintat cu instanta", Agentia Nationala pentru Protectia Mediului face urmatoarele precizari: SC CEROLA SRL a fost introdusa in inventarul instalatiilor IPPC (instalatii cu impact semnificativ asupra mediu­lui) de catre APM Valcea in luna ianuarie 2007, pentru activitatea de producere biocombustibil. Se precizeaza ca o instalatie de acest tip este mentinuta in inventar daca din punct de vedere tehnologic aceasta este functionala, chiar daca are pe­ri­oa­de de intreruperi ale activitatii. In­ca­drarea unei instalatii in acest inventar IPPC obliga operatorul instalatiei respective sa se conformeze prevederilor Directivei IPPC, si anume functi­o­narea in conditiile impuse de le­gis­latia europeana si in acelasi timp de­ti­nerea autorizatiei integrate de me­diu. In conformitate cu obligatiile de aderare ale Romaniei si cu prevederi­le OM MMGA Nr. 1158/2005, SC CEROLA SRL are ca termen de conformare data de 30 octombrie 2007.