Unitatile sanitare publice care au in structura de functionare sectii, statii, centre de hemodializa si dializa peritoneala vor putea sa organizeze privatizarea acestora. Potrivit unui proiect de hotarare de Guvern, persoanele juridice declarate castigatoare in urma finalizarii procedurii de licitatie vor incheia cu unitatea sanitara publica un contract cu o perioada de valabilitate de patru ani, cu posibilitate de prelungire cu durate de cate patru ani.