Şedinta Comitetului de Monitorizare a Programului Operational programata azi se anunta ca deosebit de importanta. Pe masa de lucru a membrilor Comitetului se vor afla spre aprobare grilele de evaluare tehnica si financiara a proiectelor ce vor fi finantate din fondurile europene. Constructorii asteapta decizia Comitetului pentru a afla conditiile in care pot accesa fonduri europene pentru constructia si modernizarea infrastructurii de transport regionale. Va prezentam grila de evaluare, precum si punctajul acordat proiectelor ce vor fi supuse aprobarii:1 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR (max. 6 pct.)1.1. Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale domeniului de interventie (max. 6 pct.)a. Drumuri judetene"Proiectul asigura conexiunea la reteaua TEN sau reteaua nationala si asigura scoaterea din izolare a unor zone cu potential la nivel de regiune unde conditiile topografice/economice au impiedicat dezvoltarea zonei - 6 pct."Proiectul nu asigura conexiunea la reteaua TEN sau reteaua nationala, dar imbunatateste legaturile dintre regiuni sau din interiorul regiunilor si asigura scoaterea din izolare a unor zone cu potential la nivel de regiune unde conditiile topografice/economice au impiedicat dezvoltarea zonei - 3 pct.b. Şosele de centuraProiectul asigura preluarea fluxurilor majore care tranziteaza orasul si contribuie la facilitarea legaturilor rapide intre zonele rezidentiale cu cele functionale (economice, sociale, etc.) - 6 pct.Proiectul nu asigura preluarea fluxurilor majore care tranziteaza orasul, dar contribuie la facilitarea legaturilor rapide intre zonele rezidentiale cu cele functionale (economice, sociale etc.) - 3 pct. Metodologia de implementare a proiectului (max. 6 pct.)a. Obiectivele proiectului sunt clare si pot fi atinse in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt clar identificate si detaliate si strans corelate, in cadrul calendarului de realizare, cu atributiile membrilor echipei de proiect si cu planificarea achizitiilor publice. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt corelati cu activitatile, iar tintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri si mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor - 6 pct.b. Obiectivele proiectului pot fi partial atinse in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt identificate si detaliate si partial corelate in cadrul calendarului de realizare, cu atributiile membrilor echipei de proiect, si partial corelate cu planificarea achizitiilor publice. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt partial corelati cu activitatile, iar tintele stabilite sunt partial fezabile. Sunt identificate riscuri, insa mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace - 3 pct.c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste in perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt identificate, dar nu sunt corelate nici in cadrul calendarului de realizare, cu atributiile membrilor echipei de proiect, si nici cu planificarea achizitiilor publice. Rezultatele proiectului si indicatorii de realizare sunt slab corelati cu activitatile, iar tintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor - 1 pct.2.3. Coerenta documentatiei (Studiul de fezabilitate) (max. 6 pct.)a. Datele sunt suficiente, corecte si justificate. Analiza alternativelor este comprehensiva. Estimarea costurilor de operare este realista si corelata cu ipotezele asumate. Corectiile (legate de externalitati, fiscale etc.) au fost corect aplicate in analiza economica. Devizele (general si pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste si strans corelate cu partile desenate. Partile desenate sunt complete si corespund cu partile scrise - 6 pct.b. Datele sunt suficiente si, in mare masura, justificate. Analiza alternativelor este minimala. Estimarea costurilor de operare este in mare masura realista si/sau corelata cu ipotezele asumate. Corectiile (legate de externalitati, fiscale etc.) au fost partial si/sau incorect aplicate in analiza economica. Devizele (general si pe obiecte) estimative nu sunt in totalitate corelate cu partile desenate. Partile desenate nu sunt complete si nu corespund in totalitate cu partile scrise - 3 pct.c. Datele sunt insuficiente si/sau slab justificate. Nu sunt analizate alternative. Estimarea costurilor de operare este nerealista si/sau necorelata cu ipotezele asumate. Corectiile (legate de externalitati, fiscale etc.) nu au fost aplicate in analiza economica. Devizele (general si pe obiecte) estimative nu sunt corelate cu partile desenate. Partile desenate nu sunt complete si nu corespund cu partile scrise - 1 pct.2.4. Solutia tehnica (max. 6 pct.)a. Solutia tehnica propusa prin proiect raspunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestuia - 6 pct.b. Solutia tehnica propusa prin proiect raspunde partial scopului/ obiectivelor acestuia - 3 pct.c. Solutia tehnica propusa prin proiect raspunde in mica masura scopului/obiectivelor acestuia - 1 pct.2.5. Proiectul necesita cofinantare din fonduri nerambursabile (max. 6 pct.)a. RIRF <=5% si VNAF < 0,6 pct.b. RIRF > 5% - 0 pct. Strazi urbane- Proiectul asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum - 6 pct.- Proiectul asigura circulatia majora intre zonele functionale si cele rezidentiale (de locuit) si asigura preluarea fluxurilor de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale - 3 pct.1.2.Masura in care proiectul contribuie la cresterea gradului de siguranta a circulatiei (max. 6 pct).a. Drumuri judetene- Proiectul contribuie la cresterea gradului de siguranta a circulatiei intre localitati - 6 pct.b. Şosele de centura:- Proiectul contribuie la cresterea gradului de siguranta a circulatiei in localitate si in afara localitatii - 6 pct.c. Strazi urbane :- Proiectul contribuie la cresterea gradului de siguranta a circulatiei in localitate (ex. zone pietonale, piste pentru biciclisti, refugii pentru mijloacele de transport in comun etc) - 6 pct1.3Masura in care proiectul contribuie la reducerea timpului de calatorie prin fluidizarea traficului (max. 6 pct.)a. Drumuri judetene- Proiectul contribuie la reducerea timpului de calatorie a circulatiei intre localitati - 6 pct.b. Şosele de centura- Proiectul contribuie la reducerea timpului de calatorie a circulatiei in localitate si in afara localitatii - 6 pct.c. Şosele urbane- Proiectul contribuie la reducerea timpului de calatorie a circulatiei in cadrul localitatii - 6 pct.1.4. Importanta proiectului pentru regiune (max .6 pct)a. Rata economica a rentabilitatii >= 5,5% si Raportul beneficiu-cost >=1,6 pctb. Rata economica a rentabilitatii < 5,5% si/sau Raportul beneficiu-cost <1,0 pct.2 Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului2.1. Gradul de pregatire/maturitate a proiectului (max. 6 pct.)a. Solicitantul a efectuat procedura de achizitie publica pentru executia PE, finalizarea proiectului de executie este planificata intr-un interval prevazut de maximum 3 luni de la depunerea CF, are autorizatiile necesare, are terenul cumparat (daca este cazul) - 6 pct.b. Solicitantul a demarat procedura de achizitie publica, finalizarea PE este planificata in maximum 6 luni de la depunerea CF, este in curs de obtinere a autorizatiilor necesare, are terenul cumparat (daca este cazul) - 3 pct. 2.6. Bugetul proiectului (max. 6 pct.)a. Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) si necesare pentru implementarea proiectului - 6 pct.b. Bugetul este complet si partial corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si/sau cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt partial realiste (exista linii bugetare sub/supraestimate) - 3 pct.c. Bugetul este incomplet si necorelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si/sau cu devizul general si pe obiecte. Costurile sunt in mare masura nerealiste (majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate) - 1 pct.2.7. Protectia mediului si eficienta energetica (max. 6 pct.)a. Drumuri judetene- Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de eficienta energetica - 6 pct.- Proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator si eficientei energetice - 3 pct.b. Şosele de centura- Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de eficienta energetica - 6 pct.- Proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator si eficientei energetice - 3 pct.c. Şosele urbane- Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de eficienta energetica - 6 pct.- Proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator si eficientei energetice - 3 pct.2.8. Egalitatea de sanse si nediscriminarea (max. 6 pct.)a. Solicitantul are o politica a nediscriminarii pe care o implementeaza in cadrul acestui proiect, fiind prevazute mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse si in cadrul contractelor de achizitii de bunuri/servicii. Identifica potentialele aspecte legate de discriminare in contextul proiectului si implementeaza mecanisme de rezolvare a lor. Proiecul prevede crearea de facilitati/adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati - 6 pct.b. Solicitantul identifica potentialele aspecte legate de discriminare in contextul proiectului si prevede o serie de actiuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevede crearea de facilitati/adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati - 3 pct.c. Solicitantul respecta cerintele legale minime in domeniu - 1 pct.2.9. Capacitatea solicitantului de a monitoriza implementarea proiectului (max. 6 pct.)a. Solicitantul are o strategie clara pentru monitorizarea implementarii proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului/ in cadrul fiecarei organizatii partenere sau membre ale unei ADI, dupa caz, exista proceduri de verificare/supervizare a activitatii echipei de proiect - 6 pct.b. Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare, dar nu exista o strategie clara. La nivelul organizatiei solicitantului/ al fiecarei organizatii partenere sau membre a unei ADI, dupa caz, nu exista proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect - 1 pct.2.10. Sustenabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii nerambursabile.a. Solicitantul dovedeste capacitate solida de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea infrastructurii rutiere, dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile - 6 pct.b. Solicitantul dovedeste capacitate relativa de a asigura mentinerea, intretinerea si functionarea infrastructurii rutiere, dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile (solicitantul depinde in mare masura de surse externe in a mentine structura functionala) - 3 pct.