Societatea BCR Asset Management este primul administrator de fonduri de investitii care a primit avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru conducere in sistem dualist, Dragos Neacsu urmand sa fie presedintele Directoratului. CNVM a autorizat modificarile intervenite in modul de organizare si functionare a societatii de administrare a investitiilor BCR Asset Management, ca urmare a adoptarii sistemului dualist de administrare si a desemnarii membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv ai Directoratului. Consiliul de Supraveghere al societatii va fi format din Heinz Bednar- presedinte, Eugen Cirstea si Lizica Elena Fenesan - membri, iar reprezentantii Directoratului sunt Dragos Valentin Neacsu - presedinte, Tatiana Maracinescu - membru si Loredana Lungu - membru.