Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va decide astazi care dintre cele doua societati precalificate pentru licitatia privind lichidarea Societatii de Servicii Informatice (SSI) Targoviste va fi selectata. In cadrul celei de-a doua sedinte a licitatiei, comisia a stabilit ca ambele oferte indeplinesc criteriile de precalificare si a trecut la deschiderea ofertelor tehnice si financiare.Pana vineri, 7 septembrie 2007, la data limita de depunere a ofertelor pentru lichidarea voluntara a SSI Targoviste, AVAS a inregistrat doua, depuse de Siomax Tg. Jiu si Nick Craiova. Valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.05.2007 era de 2.010 lei, iar valoarea preliminata a datoriilor curente este de 19.647 lei.Anuntul privind organizarea licitatiei pentru desemnarea lichidatorului SSI Targoviste a fost publicat de AVAS la data de 6 august a.c.Pentru a participa la licitatie, ofertantii trebuiau sa indeplineasca mai multe criterii de precalificare, printre care dovada agrearii de catre AVAS (copie), dovada agrearii de catre ANAF (copie), atestatul de membru UNPIR, valabil pe anul curent (copie legalizata), certificatul de inregistrare, emis de UNPIR (copie legalizata), adeverinta eliberata de UNPIR din care sa rezulte ca nu se gaseste in niciuna din situatiile de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de practician in insolventa, scrisoare de bonitate financiara eliberata de o societate bancara romana, dovada achitarii obligatiilor bugetare ale ofertantului catre toti creditorii bugetari. De asemenea, ofertantii trebuiau sa depuna ultima balanta de verificare/registrul de incasari si plati (copie), precum si declaratia pe propria raspundere potrivit careia nu se afla in procedura de lichidare si in niciuna din situatiile prevazute la art. 35 din O.U.G. nr. 51/1998, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.