Mutarea de la un fond de pensii la altul va poate costa pina la 5% din activul pe care il detineti intr-un anumit moment.

Nici o lege nu va obliga sa cotizati o viata intreaga la fondul de pensii pe care l-ati ales initial pentru pensiile private obligatorii. Ca sa va mutati insa, trebuie sa umblati la portofel. Daca o astfel de hotarire este luata in primii doi ani, se percepe o taxa de pina la 5% din activul acumulat pina in acel moment. Dupa aceasta limita de timp se poate migra fara cheltuieli suplimentare la un alt administrator. Totusi, chiar si in acest caz, exista taxe la stat din active care se vor scadea inainte de a face transferul la un alt administrator. Daca acesta se va face la un alt fond al aceluiasi administrator, de asemenea nu se vor percepe costuri suplimentare migrarii. Contributia in cadrul pilonului II presupune ca 2% din salariul lunar brut al angajatului care s-ar fi dus la Casa de Pensii sa ajunga acum la un astfel de fond. Indicele va creste cu cite 0,5% in fiecare an.

Un fond de pensii facultative este conceput astfel incit sa asigure participantilor aflati la virsta pensionarii un venit suplimentar fata de pensia obligatorie. Acest venit suplimentar este realizat in conditii prudentiale de randament, pe principiul diversificarii riscurilor. Astfel, potrivit art. nr. 48 din Legea nr. 204/2006, fondurile de pensii facultative nu pot fi declarate in stare de faliment, iar sumele acumulate apartin participantilor si beneficiarilor indicati de acestia. Fondurile sint constituite din contributiile individuale lunare ale participantilor inscrisi. Aceste contributii se retin lunar de catre angajator sau de catre participant (in conditiile in care desfasoara activitati liber profesioniste) o data cu contributiile pentru asigurari sociale obligatorii in contul fondurilor. Sumele sint investite in asa fel incit sa asigure randament pe termen lung. Nu pot fi ridicate decit dupa dobindirea dreptului la pensie. Fiecare participant trebuie sa isi bazeze alegerea fondului prin analizarea Prospectului Fondului de Pensii pus la dispozitie de fiecare administrator. Prospectul prezinta informatii generale legate de procedurile de administrare, date despre administrator, depozitar, compania de audit, obligatiile si drepturile participantului si ale administratorului (care, fiind reglementate prin lege, se regasesc in toate prospectele), comisioane si eventuale penalitati aplicate celor doua parti. Important este ca initial participantul sa aiba in vedere trei elemente in luarea deciziei: datele despre administrator, politica investitionala si gradul de risc.

Potrivit Legii nr. 204/2006, un fond de pensii facultative va putea investi maximum 70% din valoarea totala a activelor fondului in titluri de stat emise de autoritati romane si straine, maximum 50% in actiuni cotate la BVB si bursele europene, pina la 30% in obligatiuni corporatiste si maximum 20% in instrumentele pietei monetare.

Aceste limite maxime sint stabilite prin lege, insa alegerea procentului exact pentru fiecare fond in parte ii revine administratorului. Performantele fiecarei echipe din spatele administratorilor in strategiile de investire vor hotari nivelul randamentului fiecarui fond. Un randament ridicat inseamna, de fapt, o pensie mai mare pentru participant. Foarte importanta este si analiza taxelor si a comisioanelor in cazul fiecarui fond. Portalul financiar www.finzoom.ro a impartit in trei categorii aceste cheltuieli: taxe si comisioane aplicate participantului (percepute lunar, din contributia bruta inainte de a fi transformata in unitati de fond), taxe si comisioane aplicate administratorului (taxa de auditare, comisionul de depozitare) si taxe si comisioane aplicate activelor fondului (comision de administrare).