Firmele fara restante la plata obligatiilor bugetare vor putea achita, de la 1 septembrie, toate sumele datorate intr-un singur cont deschis la trezoreria statului, prin doua ordine de plata, separat pentru obligatiile la bugetul de stat si pentru celelalte obligatii fiscale. Prevederile sunt incluse intr-o ordonanta care include si prevederi pentru modificarea Codului de Procedura Fiscala, aprobata de Guvern. Masura va fi aplicata doar companiilor care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si nu au alte obligatii fiscale restante, masura urmand sa fie generalizata pentru toti contribuabilii incepand cu 1 ianuarie 2008. Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Au fost actualizate, de asemenea, cuantumurile amenzilor prevazute de Codul de Procedura Fiscala. Astfel, nerespectarea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documente, nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor, refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice. Cu aceleasi amenzi se sanctioneaza si nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni.Prin implementarea masurilor privind plata obligatiilor se urmareste simplificarea operatiunilor, in prezent agentii economici facand 10-50 ordine de plata pe fiecare categorie de impozit si pe ordine de vechime.