Plata integrala a unei prime anuale de 10-20 euro In curand, romanii vor fi obligati sa-si asigure locuintele. Astfel, persoanele fizice si firmele vor avea obligativitatea sa isi asigure locuintele impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, in limita unei sume cuprinse intre 10.000 euro si 20.000 euro, in functie de tipul constructiei, cu plata integrala a unei prime anuale de 10-20 euro. Masura a fost aprobata ieri de Guvern, printr-un proiect de lege care va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere in procedura de urgenta. Legea va intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial, iar persoanele fizice si juridice vor fi obligate sa isi asigure locuintele impotriva dezastrelor naturale incepand cu data la care se implinesc 90 zile de la publicarea in Monitor a deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) prin care se constata infiintarea sistemului de asigurare obligatorie a locuintelor. Prima anuala va trebui achitata integral Actul normativ prevede ca persoanele fizice si juridice vor fi obligate sa-si asigure toate constructiile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate, inregistrate in evidentele organelor fiscale, impotriva dezastrelor naturale, respectiv cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii. Proiectul de lege se refera la locuintele din blocuri, precum si la locuinta sociala, de serviciu, de interventie, de necesitate, de protocol si casa de vacanta. Prin locuinta se inteleg atat spatiile aflate in proprietate exclusiva, cat si cota-parte din coproprietatea indiviza asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune. Suma maxima pentru care poate fi incheiata asigurarea si care poate fi acordata in cazul unei calamitati naturale este de 10.000 euro pentru constructii cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic si de 20.000 euro pentru fiecare constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. Suma reprezinta echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei.Prima obligatorie, reprezentand suma de bani pe care o plateste anual proprietarul unei locuinte, in calitatea sa de asigurat, ori imputernicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia pentru asigurarea unei locuinte va fi echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale valabil la data efectuarii platii, a 10 euro pentru constructii cu pereti din caramida nearsa si a 20 euro pentru locuinte construite din beton armat, metal ori lemn. Prima anuala va trebui achitata integral. Beneficiarii de ajutor social, scutiti de prima obligatorie In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie va fi suportata din bugetele locale. Autoritatile administratiei centrale si locale vor include de altfel in bugetul anual sumele necesare platii primei obligatorii pentru locuintele aflate in proprietatea statului. Obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor sau autoritatilor desemnate sa le administreze, conform proiectului de lege aprobat de Guvern. Amenzi usturatoare Persoanele fizice si juridice care nu respecta obligatia de asigurare a locuintelor vor fi amendate cu o suma cuprinsa intre 100 si 500 lei, in timp ce asiguratorul care refuza sa incheie, la cererea unui proprietar, contractul de asigurare obligatorie a locuintei va fi amendat cu 500-1.000 lei. In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului. Pentru locuintele aflate in coproprietate, va fi incheiat cate un singur contract de asigurare pentru fiecare astfel de constructie in parte, indiferent de numarul coproprietarilor. In acest caz, se va plati o singura prima obligatorie, iar procentul din aceasta, datorat de fiecare persoana coasigurata, va fi stabilita in raport de cota-parte din coproprietate care revine persoanei respective. Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor nu face referire la anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici la bunurile din interiorul locuintei.