Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a alocat 2,260 mil. lei pentru conectarea la Internet a 5.024 de scoli din tara.Fondurile vor fi repartizate inspectoratelor scolare judetene, in mod distinct pentru anul bugetar 2007 si pentru anul bugetar 2008, acestea fiind responsabile de transferul banilor catre unitatile de invatamant.Achizitia serviciilor se va face de catre unitatile de invatamant preuniversitar si unitatile conexe cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitii, contractele cu furnizorii urmand sa se incheie pe cel putin 1 an.Conditiile impuse furnizorilor privesc conexiunea dedicata si permanenta de banda larga, largirea de banda pentru acces la Internet de oriunde din lume la o viteza de 2 Mbps pentru download, disponibilitate si suport tehnic 24h/24h, abonament lunar fix, independent de timp sau trafic.Suma alocata lunar pentru fiecare unitate de invatamant este de 30 lei, scolile fiind obligate sa asigure diferentele in cazul in care contractele incheiate cu furnizorii depasesc sumele lunare aprobate de MECT.Fondurile pentru anul 2008 vor fi redimensionate in cazul in care conectarea la Internet nu este asigurata pentru intreaga perioada a anului. Fondurile neutilizate se vor returna Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.