Firmele mici si mijlocii pot depune, incepand de astazi, on-line, dosarele pentru finantarea programelor de investitii, modernizare sau retehnologizare. Ministerul pentru IMM are disponibil pentru 2007 un buget de 40 de milioane de lei.Perioada de inregistrare a formularelor de preselectie va fi de cinci zile lucratoare.Formularul de preselectie va fi disponibil pe pagina de Internet a ministerului (www.mimmc.ro) incepand de astazi, ora 9.00, si pana la ora 15.30 a ultimei zile de inregistrare. Firmele mici si mijlocii declarate eligibile dupa analizarea dosarelor vor beneficia de ajutoare financiare nerambursabile care nu vor depasi echivalentul in lei a 10.000 euro, pentru cele nou-infiintate si microintreprinderi, respectiv echivalentul in lei a 50.000 euro, in cazul firmelor mici si mijlocii. Finantarea va acoperi pana la 60% din valoarea proiectului de investitii, precizeaza ministerul. In plus, beneficiarii eligibili vor primi de la banci un credit de finantare, reprezentand minimum 25% din valoarea proiectului de investitii, credit acordat in conditiile de piata si care nu este garantat de stat. Contributia proprie a intreprinzatorului trebuie sa fie de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii, in numerar.Finantarea poate acoperi doar achizitii de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri care sunt noi (nu second-hand).Tot de astazi, pe pagina de Internet a ministerului va fi postata si lista bancilor cu care institutia va colabora pentru derularea programului. Ministerul pentru IMM precizeaza ca in maximum trei zile dupa terminarea perioadei de inregistrare va face publica pe site-ul institutiei lista cu solicitantii declarati eligibili, precum si lista de asteptare a urmatorilor 100 de potentiali beneficiari ai programului.