Executivul cauta solutii pentru a mai atenua din pierderile operatorului national feroviar CFR Marfa. In urma concesiilor facute la privatizarea combinatelor siderurgice, datoriile catre CFR au fost aproape uitate. Din cauza unei omisiuni in actul normativ de privatizare a Sidex, operatorul feroviar a iesit in minus cu aproape 2 milioane de dolari. "In ceea ce priveste Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic „Sidex" - S.A. Galati, legiuitorul a omis sa precizeze atat modalitatea de inregistrare, cat mai ales modalitatea de recuperare de catre societatile feroviare a pierderilor rezultate din diferenta dintre valoarea nominala a pachetului de actiuni si suma incasata din valorificarea acestuia.Consideram aceasta situatie o lacuna evidenta a actului normativ, de natura sa aduca grave prejudicii societatilor din sistemul feroviar, prin cuantumul mare al sumelor ce ar trebui sa fie suportat pe cheltuieli, cu atat mai mult cu cat pierderea nu se datoreaza unor masuri manageriale, ci, pur si simplu, efectului legii. Şi analizarea din perspectiva istorico-teleologica a celor trei acte normative duce la concluzia ca intentia legiuitorului a fost de a crea un cadru juridic unitar in toate cele trei cazuri si ca doar din eroare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 nu a fost prevazuta modalitatea de recuperare a prejudiciului creat prin vanzarea actiunilor sub valoarea nominala. Din datele de fapt si juridice ale situatiei expuse mai sus, se impune concluzia ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 trebuie sa fie completate cu modalitatea de recuperare a prejudiciului creat prin vanzarea actiunilor sub valoarea nominala, in caz contrar, societatile feroviare ar fi lipsite de o modalitate logica, concreta, de inregistrare a prejudiciului in cazul Societatii Comerciale Combinatului Siderurgic ,,Sidex'' - S.A. Galati" - de fundamentare a proiectului de modificare a ordonantei amintite. Solutia de compromis consta in introducerea unui alineat care prevede urmatoarele: "Diferenta dintre valoarea nominala a pachetului de actiuni rezultat in urma conversiei si suma incasata din valorificarea acestuia va fi inregistrata de catre societatile furnizoare, urmand ca, ulterior, aceasta diferenta sa fie recuperata in totalitate din surse stabilite printr-o hotarare a Guvernului”. Reamintim faptul ca in cazul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., dintr-un total al creantelor de recuperat de la fosta Societate Comerciala Combinatul Siderurgic „Sidex" - S.A. Galati de 89.504.883.503 lei, s-au transformat in actiuni creante in valoare de 67.332.984.972 lei, rezultand astfel un numar de 2.693.319 de actiuni. Din vanzarea acestora urmeaza sa fie incasata numai o suma de 269.331,86 USD, inregistrandu-se astfel o pierdere de 1.738.747 USD.